Recursos i equipaments

Per a nosaltres, oferir una llar va molt més enllà que proporcionar un lloc on viure, ja que considerem vital treballar altres aspectes socials que es poden donar dins dels nostres centres i així poder influir en la qualitat de vida dels nostres residents.

Centres

Són els dispositius que estan destinats a allotjar als nostres residents, dissenyats i equipats per tal de poder cobrir totes les necessitats bàsiques de les persones. Per això busquem que els nostres centres estiguin totalment equipats per poder acollir i donar resposta a les diferents necessitats o demandades que puguin sorgir. Oferim uns espais comuns que no només es destina per a activitats diàries del dia a dia, sinó que també són una part important per treballar i reforçar la convivència dels usuaris.

A més a més, es dinamitzen l’àmbit socioeducatiu a través de diferents activitats, classes i tallers elaborats per part de la mestra, la psicòloga i l’animadora infantil. També donem a l’atenció de l’àrea sanitària amb un equip d’un metge i una infermera permetent fer seguiments mèdics.

Apartaments

Els apartaments són un recurs d’allotjament temporal, per tal de prevenir l’exclusió residencial i atendre a diferents families en situación d’urgència social, possibilitant a l’accés a un habitatge amb totes les comoditats i espais pertinents.

Les families podran gaudir d’una autonomía en el seu dia a dia amb tota mena d’activitats domèstiques, facilitant la inclusió social i procurant una bona qualitat de vida.

Els apartaments es troben ubicats a diferents barris de Barcelona, distribuïts per:

Nou Barris, Horta-Guinardó, Sant Andreu, Trinitat Nova, l’Eixample, Sants-Montjuic i Hospitalet.

Pisos d’autonomia

Disposem de diversos pisos d’autonomia ubicats a la localitat de Barcelona i també localitzats en el municipi del Prat de Llobregat amb l’objectiu de proporcionar un allotjament digne, adequat a les persones i families que pateixen exclusió o vulneració residencial.

L’equip está format per 5 educadors socials, els quals les seves funcions són: