Recursos i equipaments

Per a nosaltres, oferir una llar va molt més enllà que proporcionar un lloc on viure, ja que considerem vital treballar altres aspectes socials que es poden donar dins dels nostres centres i així poder influir en la qualitat de vida dels nostres residents.

Centres

Són els dispositius que estan destinats a allotjar als nostres residents, dissenyats i equipats per tal de poder cobrir totes les necessitats bàsiques de les persones. Per això busquem que els nostres centres estiguin totalment equipats per poder acollir i donar resposta a les diferents necessitats o demandades que puguin sorgir. Oferim uns espais comuns que no només es destina per a activitats diàries del dia a dia, sinó que també són una part important per treballar i reforçar la convivència dels usuaris.

A més a més, es dinamitzen l’àmbit socioeducatiu a través de diferents activitats, classes i tallers elaborats per part de la mestra, la psicòloga i l’animadora infantil. També donem a l’atenció de l’àrea sanitària amb un equip d’un metge i una infermera permetent fer seguiments mèdics.

Apartaments

Els apartaments són un recurs d’allotjament temporal, per tal de prevenir l’exclusió residencial i atendre a diferents families en situación d’urgència social, possibilitant a l’accés a un habitatge amb totes les comoditats i espais pertinents.

Les families podran gaudir d’una autonomía en el seu dia a dia amb tota mena d’activitats domèstiques, facilitant la inclusió social i procurant una bona qualitat de vida.

Els apartaments es troben ubicats a diferents barris de Barcelona, distribuïts per:

Nou Barris, Horta-Guinardó, Sant Andreu, Trinitat Nova, l’Eixample, Sants-Montjuic i Hospitalet.

Pisos d’autonomia

Els pisos d’autonomia són un recurs d’allotjament residencial temporal, amb l’objectiu de la potenciació de l’autonomía de les families,  d’acord amb les diferents capacitats dels membres de la unitat familiar. 

El desenvolupament, autonomía i participació esdevenen els eixos bàsics de tot treball socioeducatiu que tingui l’objectiu principal basat en la millora de les habilitats i la dotació de recursos personals. 

Destaquem l’autonomía i la capacitat de gestió en els nivells corresponents a cada família i pla de treball supervisat per l’entitat gestora. 

Els nostres pisos d’autonomia formen part d’una realitat social, cultural i territorial, i com a tal, part de la tasca dels educadors que conformen el pisos, es la de transmetre les diferents possibilitats socials i culturals d’aquest entorn. 

Es realitza un treball en xarxa molt important, potenciant la complementarietat i la col.laboració,  entre les funcions del educador social i el pla de treball del treballador social. Sent tots els elements comuns imprescindibles per arribar a la transversalitat del cas, unificant capacitats, comunicació, actuacions entre les diferents parts

L’equip está format per 5 educadors socials, els quals les seves funcions són: