Per a nosaltres, oferir una llar va molt més enllà que proporcionar un lloc on viure, ja que considerem vital treballar altres aspectes socials que es poden donar dins dels nostres centres i així poder influir en la qualitat de vida dels nostres residents.

Centres

Són els dispositius que estan destinats a allotjar als nostres residents, dissenyats i equipats per tal de poder cobrir totes les necessitats bàsiques de l’ésser humà. Per això busquem que els nostres centres estiguin totalment equipats per poder acollir i donar resposta a les diferents necessitats o demandades que puguin sorgir. Oferim uns espais comuns que no només es destina per a activitats diàries del dia a dia, sinó que també són una part important per treballar i reforçar la convivència dels usuaris.

A més a més, es dinamitzen l’àmbit socioeducatiu a través de diferents activitats, classes i tallers elaborats per part de la mestra, la psicòloga i l’animadora infantil. També donem a l’atenció de l’àrea sanitària amb un equip d’un metge i una infermera permetent fer seguiments mèdics.

És de vital importància que a cada centre existeixin uns espais socialitzadors, que facilitin l’interacció entre els residents, a més de realitzar i compartir moltes de les activitats de la vida diària.

Socio Habitatge Congres

Es realitzen activitats tant pels més infants com pels adults, com per exemple sortides per Barcelona, celebració de festes populars pròpies de la nostra cultura, Cinefòrum, jocs lúdics, etc.

Socio Habitatge Congres

Donat que molts dels nostres residents són nouvinguts, els ajudem a fer un primer apropament a la nostra llengua, ja que és un element socialitzador i integrador indispensable.

Socio Habitatge Centre Badalona

Dins del nostre equip humà comptem amb un metge i un infermer que realitzen controls mèdics setmanals per tal de garantir una atenció sanitària de qualitat i garantir la salut dels nostres residents.

Socio Habitatge Seguiment Medic

Treball en equip i coordinació són aspectes centrals que ens guien a l’hora de treballar. És per això que aquesta semana Sociohabitatge ha realitzat una entrevista a la psicòloga del centre sobre què és una terapia grupal i en què consisteix. A continuació s’exposen els punts principals:

Què és una terapia grupal?

Com sabem, en una terapia de grup cada un dels integrants del centre poden compartir i posar en comú aquells sentiments de convivencia, pensaments i experiències de forma que es poden abordar els problemes que poden sorgir, així com facilitar eines per a cada un dels usuaris que hi participen. El paper del psicòleg en aquest cas, és proporcionar les eines i habilitats per poder afrontar allò que es tracta en les sessions i en el dia a dia.

Com es duen a terme les sessions?

La idea principal és poder crear un context on les persones puguin arribar a interrogar-se i reflexionar sobre un o varis temes en concret, de manera que es puguin anar superant els obstacles i anar creant un mètode de treball adaptat a cada situació. S’encuadra en sessions setmanals, d’una duració aproximada d’hora i mitja. En les primeres sessions s’expliquen les normes bàsiques de respecte, compromís d’assistència i confidencialitat. La consigna és que a partir de la guía del psicòleg, poden anar aportant lliurement diversos punts o dificultats que es vulguin abordar en grup.

Quant dura una terapia grupal?

És molt variable a la situación d’origen, hi haurà grups on els integrants vagin canviant al llarg del temps i altres on es mantenen en gran mesura. Pel que la duració d’aquesta dependrà de la cohesió com a grup, les necessitats dels participants i la seva implicació.
La terapia grupal, en resum, permet un accés més ràpid a l’atenció i detecció de dificultats en el centre per poder ser abordades i solucionades entre tots.

Servei de catering

Elaborem menús setmanals per tal de configurar una dieta equilibrada als nostres residents.

Servei de catering Socio habitatge

Apartaments

Els diferents apartaments estan repartits per Barcelona i voltants. Concretament els trobem distribuïts per nou barris, horta-guinardo, Sant Andreu, Trinitat Nova, l’Eixample i Sants-Montjuic.

Des de Socio habitatge es procura poder donar resposta a aquelles necessitats a persones amb situació d’exclusió social, sempre abordant-se des del àmbit socio educatiu. Aquest projecte neix per millorar la qualitat de vida d’aquelles persones sense llar. Per mitjà dels seguiments es reflexa el treball conjunt entre la família acollida, la persona responsable del recurs per part de socio habitatge i la coordinació conjunta amb els diferents serveis sol·licitants de l’ajut. Tot plegat busca poder oferir una porta d’accés al sistema públic i qualitat de vida.

Pisos d’autonomia

Son recursos residencials temporals, destinats a usuaris derivats dels serveis socials. On se’ls hi proporcionarà les eines per adquirir/treballar les habilitats personals necessàries per fer-se càrrec d’una llar.

El principal objectiu d’aquest pisos, es garantir un espai a les persones allotjades, on puguin desenvolupar totes aquelles tasques que requereix un habitatge (cuinar, netejar, convivència, respecte ,etc.) amb total autonomia.

Dos educadores socials i una treballadora socials, son les referents dels pisos d’autonomia (son tres pisos). Les seves tasques, son les de dinamitzar tots aquells aspectes relacionats amb la convivència i tasques de la llar. Així com, de realitzar un bon seguiment a les persones que estiguin allotjades per tal de poder realitzar un bon traspàs, a cada referent social de cada cas.

Com a la vida diària, les normes existeixen a cada moment, però aquestes poden ser flexibles i tenir la mateixa eficiència que les normes mes rígides. A traves d’unes assemblees mensuals, es posen sobre la taula tots aquells punts a millorar i altres a consolidar.

Socio habitatge, te composat un equip multidisciplinar que el composa una infermera, metge, dinamitzadora, mestre d’alfabetització i psicòloga. Qualsevol resident pot gaudir d’aquets serveis per tal de que la seva estada sigui lo mes enriquidora possible, tant en el pla educatiu com social.