Com fa alguns anys treballem la primera infància amb gran responsabilitat i brindant el valor que es mereix. Aquesta vegada l’activitat és amb un dels nostres quatre sentits, el tacte, aquest tipus d’activitats estimula els més petits i comença a ser un dels primers aprenentatges sistematitzats amb eines d’acord amb la seva edat.

Com s’hauria d’ensenyar durant aquesta etapa? Ens preguntaven les mares dels diferents centres , per la qual cosa l’ Animadora Sociocultural va respondre a aquesta demanda .

Aquesta edat és la principal i la més valuosa , ells són petites imitacions del que nosaltres com a adults referents fem amb i per a ells , no només basar – nos en
l’ assistencial ( higiene i menjar ) , també els nadons tenen un món per recórrer , que conèixer i investigar.
En aquesta oportunitat deixem les imatges d’aquest espai creat per a les famílies i els seus petits, aprendre a gaudir amb els fills, acompanyar durant la seva criança.