Cada alumne amb diferents materials, escriuen els seus missatges en una imatge, alguns afegint paraules i altres tan sols amb un dibuix simbòlic.

En acabar, es penja en un lloc visible del centre, per visualitzar tota la nostra energia en poder-los complir. Compartir, crear un món millor, conèixer-nos, aconsegueix una millor convivència en el dia a dia.

I d’aquesta forma crear una llar per a tothom.