La convivència Intercultural és un gran aprenentatge cultural i educatiu entre els nostres usuaris. Aprendre molt de la cultura, tradició i costums de cadascú, aquesta diversitat facilita la convivència i el descobriment de les festes religioses i culturals importants al país d’origen.

Recordar-les i compartir-les.
La convivència a l’aula són un mitjà de compartir i aprendre com la festa de l’any nou en el món musulmà, quelcom desconegut en altres cultures.

Avui el món musulmà celebra la festa de Achoura que significa la celebració de la caritat.

Achoura ve de l’àrab achra que significa deu i es refereix al desè dia de Mouharam, primer mes del calendari musulmà.

Mouharem és un dels mesos sagrats de l’Islam i en aquest mes està prohibida la lluita i la guerra. És el mes de Pau, caritat, resos i dejuni.

Achoura es una festa molt important, sagrat i un pilar de l’Islam com Ramadán i la fe en de Déu i el seu profeta.

Bon any musulmàn, Pau I igualtat per a tothom.