El Carnestoltes a Espanya és una antiga celebració documentada des de l’Edat Mitjana i amb una gran personalitat pròpia a partir del Renaixament que ha quedat recollida a la literatura espanyola i a d’altres arts localitzades als diferents pobles que composen l’Estat espanyol.

Aquesta festa es celebra a tot el mon, i aquest any en particular hem decidit realitzar les nostres màscares fent menció a la història Veneciana.

La tradició de la màscara va començar al segle XII, quan els venecians celebraven festes des del 26 de desembre fins el començament de la Quaresma i portaven màscares molt elaborades per ocultar la seva identitat. Aquestes festes eren l’únic moment en el qual les classes més humils i les més altes es barrejaven.

Ben aviat es va convertir en un símbol de llibertat i de transgressió de totes les normes socials.
En aquesta ocasió ens ha semblat interessant investigar aquesta història per així poder portar-la a la pràctica.