Amb l’arribada del nou curs i de nous alumnes intentem buscar noves tècniques d’aprenentatge, mètodes que faciliten aprendre d’una manera més ràpida, pràctica i divertida.

Són eficaços per als nostres alumnes adults.

Els alumnes hauran d’observar bé la forma de la lletra, reproduir-la escrivint-la amb el seu dit a la sorra/sal/sucre.

D’aquesta manera realitzen la lletra de manera sensorial i així es fa que es creï una certa memòria en el moviment per a la grafomotricitat a l’hora de tornar a escriure.

Facilita l’aprenentatge i la memorització de les lletres i números. Una bona creativitat aplicada amb els nens però útil per als adults.

Per a aprendre les lletres de manera vivencial, manipulativa i divertida. Són activitats molt creatives, que els sorprendran i motivaran.

Es basen sobretot en el joc i en la manipulació de materials molt diversos perquè interioritzin la forma de les lletres de manera divertida i vivencial i afavorint l’aprenentatge autònom en adults amb moltes dificultats.

Amb aquest joc tan simple ajudaràs a l’alumne a prendre consciència dels sons que formen les paraules, és a dir, a adquirir consciència fonològica. Això és bàsic per a aprendre a llegir i a escriure.

La escriptura sobre Sorra, sal o sucre està pensada per a nens. Agafem aquesta tècnica divertida per a la nostra classe d’alfabetització, és molt útil per a un aprenentatge més ràpid, fàcil i divertit.