Mitjançant el joc els nens aprenen a entendre el món. Si ens aturem a pensar, segurament el primer que fa que un bebè miri, rigui, mogui la seva maneta o el seu peu, mostri el primer vincle amb el seu progenitor, és el seu primer joc. A mesura que passa el temps, el bebè anirà desenvolupant més i més habilitats, i si les eines i les propostes de materials són diversos, podran evolucionar aprenent cançons, ballant, realitzant moviments, treballant amb colors, formes, etc.
El joc és la manera universal dels nens per expressar-se, inclús sense parlar un idioma en comú podem aprendre a comunicar-nos jugant.
Des de Socio Habitatge estimulem el joc donant les mateixes oportunitats a tothom, generant propostes que siguin adequades a l’edat de cada nen, als seus interessos, i que generin curiositat per adquirir nous coneixements. Tenim un programa molt variat i flexible per adaptar-nos a tots els nens i que així puguin créixer divertint-se i incorporant noves visions pel dia a dia.

Els nens són el nostre futur, ells són els arquitectes dels seus propis somnis, i la nostra tasca és oferir-los aquesta oportunitat. Un nen que juga és un nen que està aprenent.