Ens acomiadem de l’estiu amb un nou projecte de classes d’alfabetització i classes d’espanyol amb nivells diferents.

L’arribada de nous usuaris ens va animar a començar les classes amb molt d’entusiasme i a redescobrir noves tècniques d’aprenentatge, com a professora adaptar-me a les necessitats de cada usuari.

Les classes d’alfabetització són molt importants en els nostres centres donar una oportunitat a tots aquests alumnes i alumnes que volen aprendre a llegir i escriure, animar-los i sensibilitzar-los ja mai és tard per a realitzar un somni no realitzat al seu país d’origen.

Aquest projecte d’alfabetització és una gran porta a l’esperança i a tenir un futur millor.

Un altre dels projectes són les classes de castellà de nivell inicial i classes de preparació per a una convivència millor i una integració més fàcil en la societat d’acolliment. On ensenyem les eines de com buscar treball, formació i la vida quotidiana de cadascun.

Un programa molt ben estudiat i analitzat per al benestar dels nostres usuaris.

Analitzem amb molt d’interès les necessitats i la demanda de cadascun i una per a facilitar-los la integració i la convivència per a un pla de futur més preparat i informat.

El nostre humil projecte té l’objectiu de promoure l’ajuda a totes les persones dels nostres centres què volen aprendre l’idioma i aprendre també a llegir i escriure.

Tots els usuaris venen de diferents països i parlen diferents idiomes. La gran dificultat afegida és que cadascun presenta diferents nivells d’alfabetització pel que l’aprenentatge ha de ser adaptat i personalitzat.

Per a això és molt important comptar amb un programa de metodologies adequades a les necessitats específiques d’aquests usuaris.

L’aprenentatge de la llengua del país d’acolliment té molta importància en la seva convivència quotidiana per a la integració social i laboral. Donem oportunitats de participar i gaudir d’un aprenentatge molt útil i principal.

Per als nostres usuaris l’aprenentatge de l’espanyol es planteja com una necessitat de subsistència, com una eina de treball.

Per això, l’objectiu últim de la meva tasca com a professora ha de ser el que els nostres alumnes adquireixin una competència comunicativa mínima que vol dir un conjunt de coneixements tant lingüístics com d’ús social i cultural que permetin als parlants actuar adequadament en cada situació de comunicació. Que els faciliti i possibiliti iniciar i mantenir relacions socials amb èxit, tant en l’àmbit laboral com en el personal. Crear més tranquil·litat i seguretat en els usuaris per a afrontar la seva nova realitat en un país nou i diferent.

La meva gran fi és la d’afavorir la integració.

Enfront d’altres metodologies en l’ensenyament de llengües proposo l’enfocament comunicatiu com el més adequat per aquests alumnes.

D’altra banda, recalcar que la majoria dels nostres alumnes tenen uns patrons de conducta diferents dels nostres, ja que pertànyer a cultures molt diferents.

Tot això no em xoca, és la resposta a la multicultural, compartir entre tots i aprendre de cadascun.

A les nostres classes animem amb moltes activitats, tallers i sortides com un motor d’aprenentatge. Benvinguts a les nostres classes i a un nou curs. A gaudir d’elles amb molt d’interès i ganes.