Al llarg del passat mes, es va dur a terme un taller de cohesió de grup, cultural i personal en els diferents centres.

De què va tractar el taller?

En primer lloc, una vegada en grup, es va repartir un full amb el dibuix d’un arbre amb siluetes, junt amb una breu introducció. La premisa era de colorejar o indicar la silueta amb la qual s’identifica cada persona en el moment actual, de la mateixa manera, es demana que seleccionin una silueta amb la qual creuen o senten que voldran identificar-se en un futur.

Seguidament es va comentar en grup cada una de les situacions, donant lloc a un debat i una reflexió tant personal com grupal de prende consciència de en quin moment està cadascú respecte al seu creixement personal, fomentant d’aquesta manera l’autoconeixement i el coneixement mutu de cada participant.

Es va remarcar que cada situació és única i que hi ha una gran part de subjectivitat, aíxi com que és necessari per a cadascú un temps diferent.

Dins el grup van sorgir altres propostes d’elecció, més centrades en àmbits concrets de la vida com poden ser el social, el familiar o el laboral, donant lloc a una visibilització compartida de diversos aspectes positius de cada persona.

Una activitat plena de reflexió i coneixement personal i grupal.