En els tallers que realitzem a Casa Habitatge, es recolzen en la base que les imatges serveixen com a vehicle per a expressar les emocions. Una de les tècniques en què ens centrarem en aquest article és el gravat ja que té una rica procés d’elaboració d’imatges.

¿Què és un gravat?

La paraula “gravar”, vol dir “traçar en una matèria, marques, lletres o signes amb una peça incisiva”. El gravat és una tècnica artística que pot desenvolupar-se d’una diversitat de formes, però, totes tenen en comú l’acte de tallar sobre una superfície anomenada matriu, deixant una empremta que després s’allotjarà tinta i pot o no ser transferida a una altra, com paper o tela.

Cal recalcar que l’execució en la impressió és una cosa que no s’ha de valorar en termes de bé o mal feta sinó per la seva capacitat per generar el desig d’experimentació i augmentar la possibilitat de comunicar. Quan els / les nens / es realitzen una impressió es produeix una mena de metàfora en la qual cada empremta correspon a una part d’ells / es. No podem oblidar, el moment d’aixecar l’estampa sempre és emocionant ja que hi ha certa manca de control i la sensació que és el procés el que crea part de l’resultat.