Crear una màscara és un recurs que s’ha realitzat moltes vegades per facilitar l’expressió de la visió que es té d’un mateix, tant com l’expressió del que es voldria arribar a ser, aprofitar el fet que les màscares tenen una banda exterior però també un altre interior. Sent una activitat que dóna via lliure a la creativitat, ja que per la seva realització es poden emprar una gran varietat de materials.

Tota creativitat comporta una projecció d’ aspectes de la personalitat de qui la porta a terme, aspectes que poden ser explorats més en profunditat amb la invitació als/es més petits/es a compartir a través del joc aspectes del personatge, sempre que es creï una atmosfera d’acceptació incondicional.

Això va ser el que la semana pasada vam proposar als/les nens/es. En un taller que va tenir lloc a la tarda en els diferents centres de Socio Casa Habitatge, se’ls va demanar que escollissin i personalitzaran les màscares. Els expliquem que les màscares tenen dues parts, una d’externa i una altra interna, que podrien simbolitzar la diferència entre com ens veuen els altres, i com som realmente, aprofundint en l’explicació dels oposats i posant en manifest el fet que tots tenim coses que ens agraden i coses que no. Com a exemples vam posar a l’heroi i el malvat; vam posar especial importancia en què guadiran de l’activitat, deixant la seva signatura més personal.

Els/les nens/es es van implicar en realizar l’activitat amb molt d’entusiasme, demanant ajuda quan la necessitaven, donant-se idees i col·laborant entre ells. També van poder treballar de forma autónoma i generant alternatives creatives quan trobaven alguna dificultat. A través de les màscares importants de la vida interna dels nostres nois/es: sentiments de por, incertesa, frustració relacionats amb les seves experiències; desitjos de voler passar desapercebuts o per contra voler ser tinguts en compte; també van aparèixer sentiments d’afecte, amor feia els/les cuidadors/es que van participar al taller i emocions d’alegria i festa.

Un dels objectius principals d’aquest taller és acceptar i integren tant les parts que ens agraden de nosaltres/as mateixos/es com les que no; valorar-se, estimar-se i respectar-se; i en conseqüència valorar, estimar i respectar els altres. Per a poder establir vincles estables i significatius que donin lloc a relacions de vincle segur.