Dins del nostre programa d’acollida, l’activitat de classes d’idioma és un element molt important per als usuaris/àries en el seu procés d’integració a la societat d’acollida.

A través d’uns continguts basats en centres d’interès propers a la seva realitat i a les seves necessitats quotidianes, es treballa uns lèxics, uns exponents funcionals i una gramàtica bàsics a fi que puguin adquirir una competència comunicativa oral bàsica que els permeti defensar-se en el seu dia a dia.

A l’aula, es treballa i reforça els continguts corresponents partint del mètode comunicatiu. Un cop adquirits els conceptes, si és possible, es fan activitats complementàries amb sortides de coneixement de l’entorn a fi de practicar els continguts treballats. També fem sortides culturals a fi d’apropar la societat d’acollida des d’un vessant lúdic. Així, aquesta setmana, hem anat a visitar una exposició a l’Ateneu Popular 9 Barris.

De camí, hem aprofitat per practicar el lèxic i els exponents funcionals entorns els elements bàsics de la ciutat i els transports: preguntar per una adreça, com anar a un lloc, com comprar un bitllet…