L’art, una forma de diàleg

En l’art-teràpia, la relació entre usuari i terapeuta és fundamental. Cada sessió ha d’estar ben preparada d’avantmà, doncs aquest treball conjunt s’ha de fer en una atmòsfera vigilada i un entorn tranquil, on hi hagi suficient llum, i finalment es pugui dialogar sobre el resultat entre tots els integrants del grup. El terapeuta en aquest cas, intenta que es superin posibles inhibicions i estimula la espontaneitat del subjecte per a la creació d’imatges o objectes.

El diàleg sobre les obres son constants, donant un paper actiu a la persona, doncs mitjançant la creació i la exploració del significat de les seves propies obres entra en contacte amb sí mateix.

L'art, una forma de diàleg

El terapeuta no interpreta els treballs, més aviat intenta reforçar l’exploració de la persona a través de l’art. El grup sap d’avantmà que hi haurà confidencialitat absoluta sobre el que parli, i el terapeuta pretegirà sempre la identitat d’aquestes persones.

Existeixen diferents maneres de dur a terme el treball, així com diferents contextos. Però en tots els casos, sempre es parteix del subjecte, en el coneixement de la persona i en la seva singularitat.

 Entre les funcions de l’art i expressió en grup, es poden destacar:

  • Proveir al subjecte d’una experiencia on es movilitza el desig d’autoexpresió i construcció d’imatges i objectes, treballant al mateix temps aspectes d’interès pel grup i la convivencia.
  • Ensenyar i experimentar amb llenguatges artístics, no verbals, que proporcionin una nova experiencia i benestar.
  • Promoure la funció simbólica per a la comunicació i expressió. 
  • Servir de pont allà on la paraula fa un nus per la dificultat de parlar d’una situació determinada. En aquest cas, la imatge pot ajudar a la expressió d’una part que costa expresar amb paraules.