Salutacions a totes les lectores de la web,

Amb aquest post volem fer arribar una mica més d’informació sobre el nostre projecte, en concret volem donar èmfasi a una petita part però molt necessària, és el funcionament i coneixement sobre les activitats educatives per part de les nostres professionals als centres.

En concret es tracta de dos vessants ben diferents però totalment complementaries. Per una banda, les classes idiomàtiques de castellà per a tot aquell usuari nouvingut que presenti necessitats de reforçar l’idioma i poder minimitzar les barreres idiomàtiques. I per una altra banda, trobem les activitats de caràcter més lúdic, però no menys important, sobretot enfocades als menors, tot i que obertes a la participació de tot el nucli familiar.

Classes

Des de Sociohabitatge enfoquem les classes, tant d’alfabetització con del propi idioma, per poder apropar als nostres usuaris a una educació de qualitat i facilitat una millor qualitat de vida i de salut.

  • Alfabetització: és un procediment a través del qual una persona aprèn a llegir i escriure. Actualment, s’ha complementat aquest concepte com un medi d’identificació, de comprensió, interpretació, creació i comunicació en un món cada cop més digitalitzat, basat en textos rics d’informació.
    Per això nosaltres volem treballar aquest concepte en els nostres centres de Sociohabitatge per mitjà de les classes impartides per la nostra professora. Pensem que aquests dos aprenentatges, llegir i escriure, són dues accions totalment associades al desenvolupament personal i a la possibilitat de comunicació amb la resta. Aquestes accions són ben importants perquè una persona pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats, no vol dir que una persona analfabeta no pugui dur endavant el seu dia a dia, la seva vida, però si influeix en dificultats com cercar feina, poder rebre informació de cartells, expressar per escrit les seves idees, entre d’altres.
  • Castellà: Ensenyem el castellà en un ambient únic, personal i agradable. Per això treballem dins les classes amb una metodologia innovadora, dinàmica, interactiva i oberta a totes les edats.

Activitats d’oci i temps de lleure

Les activitats d’oci són molt importants per diversos motius: l’oportunitat per aprendre a la vegada que es diverteixen, vèncer l’avorriment, aportar energia positiva, refrescar la ment, i fins i tot, tenir pau mental.
Per nosaltres és molt important fer efectives aquestes classes de caràcter més lúdic i així poder treballar diferents aspectes, tant del dia a dia com conceptes que formen part del currículum educatiu. Però sobretot des de Sociohabitatge volem enfocar aquests espais per fomentar i facilitar la socialització entre els membres del centre on han de conviure.
Aquí reflectirem algunes de les metodologies i el ventall d’activitats en les quals ens basem, per assegurar poder arribar a totes les edats, gustos i crear adaptacions que es precisin.
Gamificació: És una tècnica d’aprenentatge que trasllada tot el potencial dels jocs a l’àmbit educatiu per millorar els resultats dels infants.

  • Aprenentatge basat en problemes: És un aprenentatge cíclic on es comença a treballar a partir de les preguntes i anar adquirint coneixements a partir d’anar generant més preguntes. És a dir, és un procés d’indagació per part de les nenes i nenes que generen noves inquietuds i preguntes que es transformen en dades i informació útil.
  • Desing Thinking: És un model que permet identificar problemes individuals i generar la seva pròpia experiència educativa per mitjà de l’empatia, la creació i la innovació. En resum, és una manera d’oferir una solució davant d’un problema.
  • Aprenentatge cooperatiu: Consta en agrupar als infants per impactar en l’aprenentatge de forma més positiva, ja que treballar en grup millora l’atenció, la implicació i l’adquisició de coneixements. “Més forts junts”.
  • Aprenentatge per projectes: Permet que l’alumnat adquireixi coneixements i competències claus a través de l’elaboració de projectes que donen resposta a problemes de la vida real amb una educació interdisciplinària. Aquesta metodologia ajuda als alumnes a aprendre, els motiva a descobrir i, aconsegueixen un aprenentatge significatiu i crític per mitjà de la investigació, dels errors i encerts.