Quan algú tria una professió i la fa vocacional, la decisió sol basar-se en què comparteixes els objectius de l’activitat professional i perquè comparteix els valors que inspiren la mateixa. Aquests valors poden resumir-se a ajudar els altres i promoure el bé estar de les persones migrants i refugiades nouvingudes a un país desconegut , un lloc que va ser el futur somiat . Els meus alumnes són avui els protagonistes del meu articulo i els autèntics destinataris del procés d’ensenyament i aprenentatge, són el centre d’atenció del curs i d’ells com professora obtenir una informació molt valuosa per a proposar activitats, triar i dissenyar materials per a la classe. Ells són el meu guia per formarme per a buscar la millor manera d’ensenyar-los l’idioma per a integrar-se en el món educatiu i laboral .

La programació aquesta pensada per a grups reduïts, multilinguës i Pluriculturals de persones adults i nens, alfabetitzats , principalment nouvinguts a Espanya.
Encara que la més freqüents són les classes amb les diferents nacionalitats, destreses i nivells el que suposa una gran riquesa.

ensenyar socio habitatge-espanyol immigrants refugiats

És molt dificil establir un perfil general dels nostres alumnes donada la diversificació dels llocs de precedència, les llengües que parlen,les creences , les cultures, i les formacions que posseeixen, la varietat cultural i religiosa, el sexe, l’edat i els estils d’aprenentatge de cadascun. No obstant això a tots els unis el desig d’aprendre l’idioma del país d’acolliment com vehicle d’adaptació i inserció en una nova societat.
L’arribada dels immigrants i refugiats en els nostres centres ens anima a pensar a un programa que s’adapta a les seves necessitats i els facilita la integració i la connivencia i adoptar una perspectiva mes àmplia sobre l’atenció educativa. Un programa que s’adapta a les necessitats de la vida quotidiana . Prendre sempre consciència de la presència de diferents cultures i llengües.

Afrontar el repte d’ensenyar des d’un plantejament que atén la diversitat, respectant les diferents formes d’entendre la vida i fent possible des de les diferències culturals reconegudes , els alumnes desenvolupen uns valors comuns per a una convivència en democràcia més humanitzadora.

Molt important cuidar de manera especial la integració , donar-los seguretat en una societat molt complexa a la participació socio afectiva de tots, ajudar-los a desenvolupar confiança i Autoexpresión a través de l’aprenentatge i jocs de rols i discussions grupals és una manera d’entendre els la mà. Els ajusto d’aprenentatge han de ser segurs i enriquidors.
Aquests punts són molt importants com:

  • Promoure què l’alumne gestiona els recursos i els mitjans disponibles per a aprendre.
  • Integrar en l’ensenyament eines per a reflexionar el procés d’aprenentatge
  • Promoure què l’alumne defineixi el seu propi projecte d’aprenentatge.
  • Motivar a l’alumne per as responsabilitzi del seu propi aprenentatge.