Aquest 15 de gener hem obert les portes d’un nou centre al poble de La Garriga, al Vallès Oriental.

Estem molt contentes per poder treballar de la mà amb el poble per la integració i participació de les famílies per fomentar la vinculació amb el territori, el coneixement de l’entorn i l’adquisició d’habilitats personals i socials adaptades a la societat d’acollida. Per això, un equip d’educadores i educadors vetllaran per la bona convivència i atenció dels diferents residents del centre, el qual a partir d’ara serà la seva llar.