La creació d’un grup és un dels moments clau per al desenvolupament posterior òptim del contingut de cada sessió. El temps dedicat a la creació i cohesió inicial, augmenta la qualitat de les relacions que s’aniran desenvolupant entre integrants, de la mateixa manera que crea una atmòsfera de confiança.

Alguns dels punts més importants que són clau a l’inici de cada grup són, entre d’altres:

  • Poder conèixer les claus culturals de cada participant, evitant posibles xocs o malentesos.
  • La valoració positiva dels països d’origen per a un assoliment de relacions interculturals òptimes.
  • Fomentar el coneixement mutu, la confiança i la cohesió grupal.
  • Motivar a cada persona de cara al procés que emprenen i promoure una dinámica participativa.
  • Identificar els rols individuals, el ritme del grup, posibles punts de conflicte i punts de cohesió.
  • Facilitar i promoure l’expressió, escolta i respecte, en general la comunicació intercultural dins un clima de confiança.
  • La determinació d’un objectiu comú entre cada participant. D’aquesta manera, hi haurà una major implicació i un major grau de participació, fent de les sessions un projecte comú.

En conclusió, la fase inicial d’un grup és un moment molt important en la construcció de la identitat del grup i de les relacions entre les persones que en formen part.