Les intervencions de prevenció i promoció de la Salut Mental (SM) tenen múltiples beneficis per la salut i la societat. Segons l’OMS: la salut és un estat complet de benestar físic, mental i social, i no solament de l’absència d’afeccions o malalties. És a dir, és més que l’absència de trastorns mentals, és part integral de la salut; no hi ha salut sense SM.

De la mateixa manera, la SM i el benestar personal són el resultat de la interacció de factors biològics, socials i psicològics. Aquests, es veuen alterats a vegades per situacions estressants que succeeixen en la nostra vida personal o en el nostre entorn. El nivell d’estrès que pot resultar d’aquesta alteració, varia d’un individu a un altre, podent afectar el nostre benestar i la manera en la qual afrontem les nostres activitats diàries i causar problemes en la nostra salut física.

La SM, està determinada per múltiples factors i des de Sociohabitatge es promocionen estratègies i intervencions de promoció i protecció de la SM. La SM i el benestar són fonaments per a la nostra capacitat col·lectiva i individual de pensar, manifestar sentiments, interactuar amb els altres, i poder gaudir del dia a dia.

Des de l’àrea psicosocial de Sociohabitatge, es treballen accions que generin entorns i condicions en els centres que fomentin la SM i permetin a les persones adoptar estils de vida saludables, a continuació s’exposen alguns exemples:

  • La creació d’espais de promoció de la salut en els centres, atenint-nos a les necessitats de cada grup de persones.
  • Intensificar la comunicació i la integració entre l’àrea de la salut i social, creant accions integrades.
  • Sensibilització i comunicació, per tal promocionar la detecció el més aviat possible i la prevenció de malestars o problemes en SM, tant per part dels integradors com de familiars, creant espais d’informació i suport, tant en els centres com amb altres organismes i la comunitat.
  • L’enfortiment de les xarxes socials i ressaltar la importància de la participació i l’autogestió, ja que creen un entorn fonamental que afavoreix els processos d’autonomia i autodeterminació; base en la producció de la salut.