El nostre tema aquesta setmana ha estat el Ramadà i l’hem compartit amb tots els alumnes. Un tema molt sagrat en la vida de tots els musulmans del centre.
Van participar tots per a explicar el valor del Ramadà. En les classes d’aquests últims dies hem descobert una nova cultura i festivitat igual que vam fer-ho amb la setmana santa. Hem compartit tots plegats el que el Ramadà significa i els hem ensenyat als companys com el vivim i sentim. També hem aclarit tots els punts d’interrogació sobre aquest tema.

Molts no entenien per què deixen de menjar tot el dia i mengen tota la nit.És el novè mes del calendari musulmà, conegut internacionalment per ser el mes en què els musulmans, per la seva fe i per les seves creences dejunen durant les hores de sol. La paraula ramadà també s’usa en castellà per a designar aquest dejuni.

Ramadà, un examen de l'ànima

Cada any el mes en què se celebra ‘ramadà’ canvia entorn del mes lunar. El dejuni en el mes de Ramadà es realitza en les hores de sol; solament es pot menjar, prendre aigua. No tenir relacions carnals, abans de l’alba i després del capvespre.

Però no només és un dejuni, la festa del Ramadà consisteix en un mes de purificació i de despulla de tot el dolent amb la finalitat de netejar-se de tot. Aquest any el Ramadà va començar al maig i acabarà el 4 de Juny. En finalitzar el Ramadà es fa una festa que es diu l’Aid.

L’objectiu principal de les nostres classes de castellà és presentar les bàsiques estructures comunicatives perquè els alumnes poden establir un primer contacte personal.

Són classes de primera acollida, millor crear un mètode d’aprenentatge dissenyat perquè ells aconsegueixen una competència lingüística suficient en castellà per a desenvolupar funcions bàsiques que els faciliten la integració i la relació amb la societat d’acollida.

El nostre programa és fàcil basat amb les necessitats dels alumnes i amb la vida quotidiana.
Les meves qüestions prèvies a la programació d’alfabetització és buscar què interessa als meus alumnes aprendre, que poden aprendre i que necessiten aprendre.

Un programa que s’adapta a les seves necessitats com preparar activitats didàctiques per a l’aprenentatge oral i escrit. Propiciem un bon entorn i un bon ambient a les classes on els alumnes es sentin còmodes i puguin deixar-se anar.

Els animem a més a valorar aquestes classes que són un gran recurs en les seves noves vides i els aporta confiança i capacitat de superació.