De quina manera estan connectades les xarxes socials amb la intervenció psicosocial?

Des del punt de vista de la intervenció comunitària en salut, cal conèixer l’estructura social i els diferents nivells d’intervenció comunitària amb l’objectiu de potenciar, crear o complementar recursos que proporcionin suport social tant a nivell individual i familiar com a col·lectiu.

D’aquesta manera, des de Sociohabitatge fomentem la creació i manteniment d’una xarxa personal estable, doncs és necessària i important, ja que actua com a agent d’ajuda i accelera els processos de curació i benestar personal.

De la mateixa manera, conèixer les xarxes socials de les persones dins els grups i la comunitat, proporciona informació sobre les relacions interpersonals i els contextos d’interacció en diferents nivells. De manera que és interessant ja que pot incorporar-se al llarg de tot el procés d’intervenció.

Així doncs, els punts més importants a destacar, dins l’àrea d’intervenció psicosocial i l’estudi de les xarxes socials, són els següents:

• La posició dels individus en les xarxes comunitàries és un element clau en els processos d’influència social, així com els grups, ja que tenen un paper important en els processos de difusió.

• La importància de la cohesió estructural cap a la participació comunitària i acció col·lectiva.

• Els recursos de suport social a les xarxes i la seva gran impacte protector, facilitant l’afrontament i contribuint al benestar de la persona.

Espai per a fitxers adjunts